Verksamhetsområden

Här beskrivs några av de mer omfattande verksamhetsområden som Infraprojekt i Luleå arbetar inom. Utöver detta finns erfarenhet från miljöberedningar, risk- och konsekvensanalyser, bergförstärkningsutveckling mm. Tveka inte att kontakta mig för att se om och hur jag kan hjälpa just dig.
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Exempel på verksamheter:

  • Projektledning / Projektstöd: Upprättande av FU-delar inklusive detaljer som förundersökningsprogram, tidplaner, kalkylmodeller och logistikbetraktelser.


  • Besiktningar: För-, slut- och garantibesiktningar av berganläggningar och inredningsdelar i underjords- och ovanjordsanläggningar.
  • Teknikgranskning / gränssnittsanalyser: Second opinion inom teknikområde berg samt gränssnittsanalyser mot övriga berörda teknikområden. Fokus på projekteringens inverkan på funktion, arbetsmiljö och miljö under anläggande, drift och vid underhåll.
  • Geomekanisk Design / dimensionering: Analytiska, empiriska och numeriska designanalyser för uttag och förstärkningsbehov. Produktionsrelateradeoch geomekaniska logistikbetraktelser (uttagsordning), kopplade effekter så som termo-mekaniska och hydro-mekaniska effekter.


  • Gruvplanering: Design av infrastruktur och brytningssätt med tillhörande kostnads- och produktionspåverkan. Ekonomiska konsekvenser och värdering av mineraliseringars brytningvärde.
Comments