Företaget

Infraprojekt i Luleå AB bildades 2005 som ett enmansföretag med det huvudsakliga arbetsområdet design av berganläggningar ovan eller under jord.
 
I Sverige har bergbyggandet accellererat under de senaste 10-15 åren. Från att ha varit påtagligt forskningspräglat, så som SKB's kärnavfallslagringsforskning, och gruvpräglat, startade successivt bergbyggandet även inom den infrastrukturella sfären. Exempelvis kan länkprojekten i Stockholm nämnas där främst vägtunnlar ingick men snart påbörjades även omfattande tunnelanläggande inom järnvägssidan där Botniabanan och Ådalsbanan är två goda exempel på större bergtunnelprojekt i Sverige.
 
På senare tid har vi också kunnat glädja oss åt fantastiska malmpriser som gjort befintliga gruvor till goda vinstmaskiner. Malmpriserna har gjort att vilande gruvor nu står inför nystart och green-field objekt detaljanalyseras och projekteras till nya gruvor. Ett exempel på det senare är Northland Resources fyndigheter i Torneälvens dalgång. LKAB står i färd med att väcka liv i både vilande och nya fyndigheter samtidigt som företaget investerar miljardbelopp i nya huvudnivåer i både Malmberget och Kiruna.
 
Infraprojekt i Luleå AB har haft den stora glädjen att få deltaga i många av dessa projekt

 
Subpages (1): Det här är Jan
Comments