Exempel på projekt

Här presenteras ett litet utsnitt av pågående och genomförda projekt som Infraprojekt i Luleå AB deltagit i. Till dessa kan läggas ytterligare ett antal projekt och teknikområden som jag hoppas kunna berätta mer om om ni så önskar. Bland dessa kan nämnas vattenkraftanläggande, Citybanan, tunnelupprustningar, förstärknings-utveckling m.m.

 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 • LKAB: Ny huvudnivå på 1365 m avv
  Infraprojekt är, sedan 2008, bergtekniskt stöd i projektets berggrupp för projekteringsfrågor. Projektet omfattar cirka 100 km ort plus tillkommande bergrum och schakt.
           >Mer information.....


 • Botniabanan: Garantibesiktningar
 • I samarbete med ÅF genomför Infraprojekt garantibesiktningar av berg och tunnelinreding i Botniabanans berganläggningar och tunneldelar.
           >Mer information.....


 • Vindkraft
  Infraprojekt har besiktigat och karaktäriserat berggrunden för ett stort antal vindkraftverk i norr- och västerbotten.
            >Mer information..... • Ådalsbanan: Teknikstöd
  Infraprojekt har varit Beställarens bergtekniska teknikstöd för anläggandet av 8 st nya bergtunnlar och upprustandet av 4 st berg- och betongtunnlar.
           >Mer information.....
   

 • Norrbotniabanan: JU 160
  Infraprojekt ansvarande för bergrelaterade utredningar i  Järnvägs-utredningen JU160 "Södra Gäddvik-Luleå Centrum". Utredningen sammanställdes av nuvarande Vectura.


 
 • Lappland Goldminers: Ersmarksberget
  I samarbete med ÅF Infrastructure AB och Itasca Consultants AB utför Infraprojekt gruvplanering för Lappland Goldminers guldfyndighet "Ersmarksberget". 
           >Mer information..... 
   
Subpages (1): Publikationer
Comments